Bilpark med over hundre lastebiler klare for massetransport

Vi kjører over hele det sentrale Østlandet

Alt innen massetransport

Brødrene Lunn AS har en stor bilpark med ca 40 selveide lastebiler og ca 100+ innleide biler, som er tilgjengelige til forskjellige oppdrag innen massetransport. Vi utfører transport av alle typer masser. Vi utfører oppdrag over hele det sentrale Østlandet.

Bortkjøring og henting av masser

Store deler av oppdragene våre består av bortkjøring og tilkjøring av masser til prosjekter vi er delaktige i. Når det gjelder bortkjøring av masser er dette masser som er rene så vel som forurensede.

Vi har de siste årene levert transporttjenester som «hoved» transportør for flere store aktører, som

  • Veidekke Entreprenør AS - E6 Arnkvern-Moelv
  • JR Anlegg AS – RV2 / 25
  • Isachsen Anlegg AS – Totenvika FV33
  • AF Gruppen Norge AS – E6 Frya – Vinstra
  • Johan Rognerud AS – E6 Øyer – Tretten