Få et godt resultat med vår asfalttransport

Få jobben utført av dyktige fagarbeidere

Vi har lang erfaring med asfalttransport

På tidlig 2000-tallet leverte vi oppdrag innen asfalttransport for en transportsentral. Dette utviklet seg, og vi fikk flere og flere biler på veiene. Etterhvert fikk vi egne oppdrag. Det startet med transportavtale med Lemminkäinen avd. Lillehammer, og etter hvert for PEAB. Pr idag har vi transportavtale med Veidekke Industri AS avd. Hedmark. Dette er en forholdsvis stort avtale, som til tider innebærer over 40 biler i perioder gjennom sesongen.

Vi har per i dag

  • Ca. 70 asfalt biler i systemet
  • Ca. 200 tippbiler i systemet

Vi har siden 2009 levert transporttjenester for flere store aktører, som

  • Veidekke Industri AS – Asfalttransport i Hedmark og Oppland(hovedtransportør fra 2017-2027)
  • PEAB Asfalt Norge AS – Asfalttransport i Oppland (Flere perioder)
  • NCC Roads - Asfalttransport innlandet (Flere perioder)
  • Lemminkäinen Norge AS avd. Lillehammer – Asfalttransport i Lillehammer og omegn. (2008 – 2017 Da la Lemminkäinen ned avdelingen på Lillehammer)
  • I tillegg har vi utført mange andre mindre oppdrag