Transportfirma på Lillehammer

Ingen transport oppdrag er for store. Vi har lang erfaring som hovedtransportør på forskjellige vei og tunnelprosjekter. Pr idag samarbeider vi med Veidekke på Hestnes tunnelen, og AF på E6 parsellen Storhove-Øyer (Lillehammer).

Vi leverer alt innen massetransport og asfalttransport

Brødrene Lunn AS er et maskinentreprenør- og transportfirma stasjonert i Lillehammer. Vi tilbyr tjenester innen massetransport og asfalttransport. Brødrene Lunn AS er lokalisert i Lillehammer, men tar oppdrag over hele det sentrale Østlandet.

I vekst

I begynnelsen besto maskinparken vår av en gravemaskin og en lastebil. I dag har vi 25 lastebiler, flere gravemaskiner og hjullastere. Vi er totalt ca 30 ansatte. I hektiske perioder leier vi inn ekstra biler og maskiner etter behov.

Våre Tjenester

  • Masse transport Store som små oppdrag. Vi har mange biler ledig for oppdrag nesten til en hver tid.

  • Asfalt transport Vi har i mange år vært transportør for aktører som Veidekke Industri AS, NCC, PEAB m.fl.